Srimathe Ramanujaya Namaha

Panchamrutham

Sl.no

Index

Sanskrit

01

Boghamandapam

Sanskrit

02

Pushpamandapam

Sanskrit

03

Thiyagamandapam

Sanskrit

04

Nyanamandapam

Sanskrit

05

Thirumanimandapam

Sanskrit

06

Panchamrutam - complete

Sanskrit

Website Owner

K Sriraman Battachariyar

Flag Counter